Klachten – Apotheek Amelink Molenweg – Amstelveen

Klachten

In de apotheek wordt gestreefd naar zorg van goede kwaliteit. Toch kan het een keer voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. In dit geval horen wij dit graag, zodat we samen met u op zoek kunnen gaan naar een passende oplossing. Zo hopen wij onze kwaliteit te verbeteren en het contact tussen u en het apotheekteam goed te houden.

Wat kunt u doen?

Probeer eerst het probleem met uw apotheker te bespreken. Dit kan in persoon, telefonisch of via de mail (info@apotheekamelink.nl). Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Als patiënt kunt u terecht bij een IKG (Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg). Deze bureaus vallen onder Zorgbelang Nederland en kunnen u informatie geven over uw rechten als patiënt. Daarnaast kunnen zij u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker. De IKG is onafhankelijk en gratis.

E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl
website: www.zorgbelang-nederland.nl.

Klachtenbemiddeling

Als u er alleen met de apotheker niet uitkomt, kunt u in eerste instantie uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar/klachtenfunctionaris. Als patiënt van apotheek Dr. F. Amelink kunt u hiervoor terecht bij de KNMP klachten- en geschillenregeling. Wij zijn als apotheek bij deze instantie aangesloten om een onafhankelijke regeling mogelijk te maken die voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg stelt (Wkkgz). De aangewezen functionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing. Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets.

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
Telefoonnummer: 06 22 92 16 49
E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
Website: https://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek

Beoordeling door de Geschillencommissie Openbare Apotheek

Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.

  • Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
  • Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Let u er wel op dat aan de geschillencommissie kosten zijn verbonden. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de website van de SKGE.

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
info@skge.nlwww.skge.nl

KNMP
Postbus 30460
2500 GL DEN HAAG
T 070 37 37 373